Polityka prywatności:

Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO informujemy, że administratorem danych osobowych Klientów oraz osób wskazanych przez Klientów jest firma F.H. KARDAMO ANNA ZULEWSKA, UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 106, 81-388 GDYNIA, NIP: 583-118-45-19 (dalej: „Sprzedający”).

  1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z działalnością Sprzedającego w ramach kardamo.pl, w tym, w celu zawierania i realizacji umów sprzedaży (obsługi transakcji sprzedaży Produktów), archiwizacji, a także w celach marketingowych, reklamowych i statystycznych dotyczących oferowanych usług i Produktów.
  2. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmię F.H. KARDAMO ANNA ZULEWSKA, UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 106, 81-388 GDYNIA, NIP: 583-118-45-19 (dalej: „Sprzedający”).w celu marketingowym, reklamowym i statystycznym. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych są Google Analytics, Facebook, Pixel Facebooka, Instagram, www.kardamo.pl.
  3.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania określonych danych osobowych może wiązać się z utrudnieniem bądź brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, jej skutecznym wykonaniem przez Sprzedającego czy zapewnieniem właściwej obsługi posprzedażnej.
  4.       Dane osobowe przetwarzane przez Sprzedającego mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
  5.      Sprzedający zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach określonych właściwymi przepisami. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, osoba uprawniona ma w szczególności prawo do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, w szczególności gdy Sprzedający zamierza je przetwarzać w celach marketingowych. Klient ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
  6.       Dane osobowe dotyczące Klientów oraz innych osób, których dane zgłosił Klient, są chronione przez Sprzedającego przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
  7.       Dane osobowe mogą być wykorzystywane do profilowania marketingowego przez zewnętrzne narzędzia. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt ze Sprzedającym.
  8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych.